... als je echt van je dier houdt

Het hele jaar gezond

met het ZorgGarantiePlan

 

Het ZorgGarantiePlan is ontwikkeld voor prijsbewuste baasjes, die echt van hun dier houden en het belangrijk vinden hun huisdier goed te verzorgen, zonder dat zij voor financiële verrassingen komen te staan.

Met het ZorgGarantiePlan ontvangt u alle noodzakelijke preventieve behandelingen die uw hond, kat of konijn elk jaar nodig heeft.

 

Uw huisdier krijgt op tijd de noodzakelijke vaccinaties en wordt het met een effectief middel (alleen welke bij dierenarts zijn te verkrijgen) beschermd tegen vlooien en wormen. Daarnaast ontvangt u een aantrekkelijke korting op kwaliteitsvoeding, gratis gezondheidscontroles, diverse check-ups en nog veel meer! Het ZorgGarantiePlan is een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de juiste en tijdige preventieve verzorging aan uw huisdier te geven, terwijl het ook de behandelingskosten voor uw huisdier gegarandeerd met 40% vermindert!

 

• Welke pakketten zijn er?

• Wat zijn de tarieven?

• Veel gestelde vragen

 

 

Deelnemen is erg gemakkelijk:

Je kunt je inschrijven aan de balie. Lees de Algemene Voorwaarden die verbonden zijn aan het ZorgGarantiePlan en vul het inschrijfformulier volledig in. Onderteken deze en onderteken ook het incasso formulier. Betaal aan de balie de  eerste termijn en je kunt direct met je huisdier profiteren van de voordelen van het ZorgGarantiePlan.

 

Met het ZorgGarantiePlan heefturechtop:Alle jaarlijkse door dierenartsen goedgekeurde vaccinaties,  vlooien- en wormbehandelingen.

 

Verbetering van diergezondheid door nadruk op preventie: Tijdens consulten is de tijd vaak te beperkt om volledige

preventieve zorg te bespreken. De aandacht gaat dan uit

naar de klacht waarvoor u een afspraak heeft gemaakt.

Door middel van het ZorgGarantiePlan weten we zeker

dat de dieren alle preventieve zorg krijgen die nodig is.

 

Het ZorgGarantiePlan garandeert begeleiding:

Diereigenaren willen begeleiding van professionals zoals

dierenarts en/of dierenartsassistentes bij de verzorging

van hun huisdier.

 

Gratis Alertsysteem: Het ZorgGarantieplan is uitgerust met

een herinneringssysteem voor o.a. wormmiddelen, vlooienmiddelen en vaccinaties zodat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken over het hoe en/of wanneer. Wij bewaken dit voor u.

 

Voorkomen is beter dan genezen; Omdat u gratis gebruik kunt maken  van het spreekuur van de dierenarts-assistent op de DierenSpiegel, is het mogelijk om tijdig gezondheidsproblemen te onderkennen  voordat  ze kunnen leiden tot een dure

behandeling.

 

Uw huisdier houden wij gezond en fit door geplande check-ups en behandelingen.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

 

 

Welke zorgplanpakketten zijn er?

 

Met het basis ZorgGarantiePlan zorgt u samen met uw dierenarts tegen een laag tarief optimaal voor uw huisdier. U kunt op dit moment alleen een keuze maken voor een Puppy of Kitten ZorgGarantie Plan (tot 9 maanden leeftijd) of het Basis ZorgGarantiePlan (voor volwassen dieren vanaf 9 maanden leeftijd). Op veel verzoek van onze klanten zal het Plus ZorgGarantiePlan en Top ZorgGarantiePlan eind 2015 begin 2016 geïntroduceerd worden.

Bent u ook benieuwd naar de besparing die u kunt realiseren op de preventieve zorg van uw huisdier? Vraag nu uw persoonlijke aanbieding aan! Stuur ons een mail en wij nemen direct contact met u op.

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de producten in het plan:

 

Vaccinatie:

Hier worden de zogenaamde "core" vaccinaties bedoeld. Bijzondere entingen zoals tegen kennelhoest of hondsdolheid zijn tegen gereduceerd tarief in het ZorgPlan opgenomen.

 

Ontwormen:

passend bij de specifieke omstandigheden van uw dier wordt het beste product gezocht. In het ZorgPlan wordt geadviseerd te ontwormen volgens ESCCAP-richtlijnen. Dit zal gemiddeld 4x per jaar zijn. Extra behandelingen tegen hartworm zijn niet in het ZorgPlan opgenomen of extra behandelingen vanwege vers vlees voeding.

 

Vlooien:

Uw dier wordt een jaar lang beschermd tegen vlooien en als nodig teken en zandvliegen, met een toedieningsvorm en frequentie afgestemd op uw huisdier.

 

Consult dierenartsassistente:

de kennis van onze assistentes staat continu kosteloos tot uw beschikking. Hieronder vallen gewichtscontroles, voedingsadviezen, gebitscontroles en 1x per jaar nagels knippen.

 

Gebitsbehandeling:

Indien nodig wordt eenmaal per jaar een gebitsreiniging bij uw huisdier uitgevoerd. Kosten voor eventuele endodontische behandelingen zijn niet in het ZorgPlan opgenomen.

 

Uitgebreid lichamelijk onderzoek:

tweemaal per jaar wordt u uitgenodigd op onze kliniek voor een uitgebreid lichamelijk onderzoek van uw huisdier door één van onze dierenartsen. Eventuele aandoeningen kunnen hierdoor op tijd ontdekt en behandeld worden. Een van deze controles zal samen vallen met de jaarlijkse inenting.

 

Urine onderzoek:

hierbij wordt naar het soortelijk gewicht, eiwit, glucose, zuurgraad en naar het sediment in de urine gekeken. Eventuele verminderde werking van de nieren, een infectie of blaasgruis kan hiermee ontdekt worden. Tijdige behandeling van deze problemen kan ernstige gezondheidsproblemen voorkomen of uitstellen.

 

Bloedonderzoek:

hierbij wordt gekeken naar ureum, creatinine, glucose, totaal eiwit, albumine, alkalische fosfatase en GPT. Dit geeft informatie over het functioneren van de lever, nieren, bijnieren, alvleesklier en de stofwisseling.

 

Bloeddrukmeting volwassen kat:

een te hoge bloeddruk kan bij katten hartproblemen veroorzaken. Ook kan het loslating van het netvlies en daarmee blindheid bewerkstelligen of een bloeding in de hersenen veroorzaken. Zeker bij senior katten kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Nierproblemen en Hartaandoeningen kunnen op hun beurt ook weer de bloeddruk verhogen. Een te hoge bloeddruk is bij de kat gelukkig met medicijnen goed te behandelen.

Puppy & Kittenpakket

 

 

 

Tarieven

 

De maandpremie van het ZorgGarantiePlan is afhankelijk van de diersoort, hond, kat of konijn, puppy (wel of niet) en het volwassen gewicht van het dier en uiteraard van welk pakket u kiest.

 

De hieronder genoemde bedragen zijn dan ook "vanaf"-tarieven. Voor alle pakketten geldt dat uw korting op jaarbasis minimaal 40% is!.  Wilt u weten wat het specifieke maandbedrag is voor uw dier? Neem dan per mail of telefoon contact met ons op of loop even binnen op een van onze klinieken!

 

Een Basis ZorgGarantieplan voor de kat heeft u al vanaf*    : € 13,65

Een Puppy* of Kitten ZorgGarantiePlan heeft u al vanaf      : € 9,95

Een Basis ZorgGarantiePlan voor de hond heeft u al vanaf* : € 14,95

 

* afhankelijk van gewicht.

 

 

 

Veel gestelde vragen:

 

Waarom zou ik meedoen aan het ZorgGarantiePlan?

Preventieve zorg voorkomt pijn en leed en ook hoge kosten. Door deelname aan het ZorgGarantiePlan ontvangt uw huisdier de noodzakelijke preventieve behandelingen, kunt u laagdrempelig de gezondheid van uw huisdier laten controleren en spreidt u de kosten over het jaar. Binnen het ZorgGarantiePlan krijgt u over het geheel ook nog een heel interessante korting omdat de dierenarts natuurlijk ook niets liever wil dan goede zorg voor uw dier.

 

Wat is het verschil tussen het ZorgGaranatiePlan en een verzekering?

Het ZorgGarantiePlan dekt de kosten van preventieve zorg die niet door een verzekering worden gedekt. Een verzekering wordt afgesloten omdat ziekten en aandoeningen altijd onverwacht optreden en u ineens voor hoge kosten kunt komen te staan. Het ZorgGarantiePlan is dus aan te raden voor zowel verzekerde als niet verzekerde dieren.

 

Hoe werkt het ZorgGarantiePlan?

Indien u wilt deelnemen levert u het volledig ingevulde en ondertekende registratieformulier in. Deze is hier te downloaden of bij ons op een van de klinieken af te halen. Voor de producten en handelingen die onder het plan gedekt zijn hoeft u slechts de eerste maandelijkse termijn in de kliniek te voldoen. Daarna worden gedurende 11 maanden de volgende termijnen via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Uw deelname aan het ZorgGarantiePlan wordt automatisch verlengd na een jaar, tenzij u zelf een maand van te voren schriftelijk opzegt.

 

Wat zijn de kosten?

De kosten van het ZorgGarantiePlan zijn afhankelijk van het soort huisdier en bij honden van het gewicht. Omgerekend is uw voordeel minimaaal 40% ten opzichte van de normale waarde van de producten en behandelingen.

 

Kunnen er wijzigingen in het maandelijkse bedrag optreden?

Wij behouden ons het recht voor om de maandelijkse tarieven te wijzigen. Als er wijzigingen noodzakelijk zijn, dan wordt u hierover minstens één maand van te voren via e-mail geïnformeerd en heeft u, indien u niet akkoord bent, heeft u het recht om het ZorgGarantiePlan te beëindigen. Het maandelijks verschuldigde bedrag voor deelname wordt jaarlijks per 1 januari gecorrigeerd voor inflatie (CBS consumentenprijsindex).

 

Welke vaccinaties zijn in het ZorgGarantiePlan opgenomen?

In hetZorgGarantiePlan is de standaard vaccinatie die iedere hond of kat jaarlijks nodig heeft opgenomen, de zogenaamde "core-vaccinaties". Bijzondere vaccinaties zoals entingen voor het buitenland (hondsdolheid) of pension (kennelhoest/bordetella kat) zijn niet in het ZorgGarantiePlan opgenomen, maar uiteraard krijgt u wel bij deelname een 10% korting.

 

Wat is consult dierenartsassistente?

Tijdens een consult met één van onze assistentes kunt u o.a. het gebit en het gewicht laten controleren, voeding bespreken en alle vragen stellen die u bezighouden met betrekking tot de gezondheid van uw huisdier. Tevens kunt u 1x per jaar gratis de nagels laten knippen. Voor deelnemers aan het Basis ZorgGarantiePlan zijn hier geen kosten aan verbonden.

 

Wat gebeurt er als ik een maandelijkse termijn niet betaal?

Het ZorgGarantiePlan wordt in dat geval stil gezet. Dat betekent dat u, zolang u de verschuldigde termijnen niet heeft voldaan, geen recht heeft op producten en diensten uit het ZorgGrantiePlan. Uiteraard zullen we met u in contact treden en alsnog het verschuldigde bedrag incasseren.

 

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt ten allen tijde opzeggen door een schriftelijke opzegging te sturen naar De DierenKliniek onder vermelding ZorgGarantiePlan, Dukaton 15, 1132 RA Volendam. Bij een opzegging gedurende de jaarlijkse looptijd worden de reeds afgegeven producten en verleende diensten tegen de normale prijs verrekend met de reeds betaalde termijnen. Het restant wordt bij u in rekening gebracht en via automatische incasso eenmalig geïncasseerd.

 

Wat gebeurd er als mijn huisdier overlijdt?

Indien uw huisdier is overleden, dan zal het ZorgGarantiePlan met ingang van de daarop volgende maand worden beëindigd.

 

Andere vragen?

Onze dierenartsen en assistentes zijn graag bereid om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. U kunt ook altijd even bellen (0299 – 366709 of

0299 - 323 644).

 

Mailen kan ook: (info@dedierenspiegel.nl, info@dierenkliniekvolendam.nl).

 

Met het ZorgGarantiePlan ontvangt uw huisdier alle noodzakelijke preventieve behandelingen die uw hond, kat of konijn in een jaar nodig heeft.

Simpel gezegd,

het ZorgGarantiePlan

voldoet aan de hoogste

normen voor

huisdierenzorg.

 

Contactformulier

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Wij zijn dagelijks op alle vestigingen telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag

van 8:30 tot 19:30 uur en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

De DierenKliniek

Vestiging Volendam/Edam

Dukaton

Dukaton 15

1132 RA Volendam

Telefoon: 0299 - 366 709

info@dierenkliniekvolendam.nl

Openingstijden

 

ma.  t/m vr.

 

Dierenarts

van ma t/m vrijdag op afspraak

 

 

Inloopspreekuren

maandag

 

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 - 18.00 uur.

13.00 - 13.30 uur

19.00 - 19.30 uur

19.00 - 19.30 uur

13.00 - 13.30 uur

19.00 - 19.30 uur

13.00 - 13.30 uur

De DierenKliniek

Vestiging

Oosthuizen

Raadhuisstraat 12

1474HG Oosthuizen

Telefoon: 0299 - 401 370

info@dierenkliniekoosthuizen.nl

Openingstijden

 

ma.  t/m vr.

 

Dierenarts

van ma t/m vrijdag op afspraak

 

 

Inloopspreekuren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 

19.00 - 19.30 uur

13.00 - 13.30 uur

19.00 - 19.30 uur

13.00 - 13.30 uur

19.00 - 19.30 uur

09.00 tot 18.00 uur

De DierenSpiegel

Vestiging Volendam

Julianaweg

Julianaweg 59

1131 CZ Volendam

Telefoon: 0299 - 323 644

info@dedierenspiegel.nl

Openingstijden

 

maandag

dinsdag t/m vrijdag

zaterdag

 

Trimsalon

dagelijks op afspraak

 

Dierenarts

van ma t/m vrijdag op afspraak

 

Inloopspreekuur

zaterdag

13:00 - 18:00 uur

9:00 - 18:00 uur

10:00 - 16:00 uur

13.00 - 16.00 uur